صنایع چاپ و بسته بندی رولند

کیفیت ، بهترین مزیت است

معرفی خدمات

ساخت کلیشه افست

ساخت کلیشه افست خشک در ساخت کلیشه‌های افست خشک از فیلم های نگاتیوی و دستگاه لیتوگرافی استفاده میشود .قسمت های غیر ضروری با استفاده از

بیشتر بدانید

فویل پانچی

فویل پانچی یا سیل حرارتی صنایع چاپ و بسته بندی رولند سیل های حرارتی با چاپ اختصاصی و برای استفاده راحت مشتریان خود اقدام به

بیشتر بدانید