صنایع چاپ و بسته بندی رولند

کیفیت ، بهترین مزیت است

ساخت کلیشه افست

ساخت کلیشه افست خشک

در ساخت کلیشه‌های افست خشک از فیلم های نگاتیوی و دستگاه لیتوگرافی استفاده میشود .قسمت های غیر ضروری با استفاده از فیلم نگاتیوی حذف و سپس در دستگاه لیتوگرافی شسته و اماده استفاده چاپخانه ها هستند

ساخت کلیشه

راه های ثبت سفارش

09129750858

09981052817

راه های ثبت سفارش

09129750858

09981052817

راه های ثبت سفارش

09129750858

09981052817

rollandteam@

rollandteam.pirzadeh